Miejskie Przedszkole nr 4 w Jeleniej Górze mieści się w zabytkowej, przedwojennej willi. Budynek przedszkolny otacza prawie hektarowy ogród w którym rosną kilkudziesięcioletnie  drzewa, które podczas upalnych, słonecznych dni stwarzają dzieciom możliwość korzystania z cienia. Przedszkole posiada ponad 70 letnią tradycję.

            Często rodzice wraz z dziećmi mówią nam, że czują się w przedszkolu jak w domu. Jest to zasługa wypracowanego i ciągle poprawianego stylu pracy, gdzie bliski kontakt z rodzicami i dzieckiem jest podstawą naszego działania. Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna zapewnia dzieciom wszechstronny i bezpieczny rozwój.

Realizowany przez  nas system wychowawczy i działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci i służą osiąganiu przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Kwalifikacje i umiejętności kadry pedagogicznej decydują o wysokiej jakości pracy placówki. Rodzice otrzymują pełną informację o postępach dziecka, mają możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych.

Realizowane przez przedszkole programy edukacyjne zostały dobrane tak, aby wykorzystując zajęcia z zakresu integracji sensorycznej, kodowania, zabaw badawczych rozwijać myślenie i zdolności matematyczne, czytelnictwo, kompetencje językowe i uzdolnienia artystyczne.

W pracy z dziećmi stosujemy: elementy Kinezjologii Edukacyjnej, elementy ćwiczeń ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Batii Strauss czy metody Dobrego Startu.

            Rozwijamy u dzieci zainteresowania i pasje poprzez ofertę zajęć dodatkowych między innymi: rytmikę, język angielski, zajęcia plastyczne, teatralne.

            W przedszkolu odbywa się wiele imprez i uroczystości  tworzących tradycje przedszkola oraz integrujące środowisko przedszkolne: Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Jasełka, Bal Karnawałowy  Dzień Babci i Dziadka , Dzień Mamy i Taty czy Festyn Rodzinny Przedszkole aktywnie uczestniczy w imprezach organizowanych w środowisku lokalnym.

Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo przebywających w przedszkolu dzieci. Realizujemy program „Bezpieczny przedszkolak” , a we wszystkich grupach odbywają się cykliczne zajęcia z pierwszej pomocy. Podejmowane w zakresie bezpieczeństwa działania pozwoliły na zdobycie w 2016r. złotego certyfikatu „Bezpieczna przestrzeń szkolna”  przyznawanego przez Policję, Straż  Miejską oraz Urząd Miasta. Placówka ma charakter wielopokoleniowy, niejednokrotnie rodzice a nawet dziadkowie są absolwentami  naszego przedszkola.

Spacer po przedszkolu