Kadra pedagogiczna naszego przedszkola nauczycielki legitymujące  się  odpowiednimi, wysokimi kwalifikacjami oraz  dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi, ciągle dbające o swój rozwój zawodowy – doskonalą warsztat pracy uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, uzyskują dodatkowe kwalifikacje, wymieniają się doświadczeniami w ramach Szkoleniowych Rad Pedagogicznych. Wśród naszej kadry jest pięciu nauczycieli dyplomowanych, trzech mianowanych,  czterech kontraktowych oraz jeden nauczyciel stażysta. Nauczycielki w swej pracy wykorzystują metody aktywne, poszukują nowatorskich rozwiązań  z nastawieniem na osiąganie sukcesów przez każde dziecko. Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu posiadają dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego, oligofrenopedagogiki, pedagogiki specjalnej, arteterapii, gimnastyki korekcyjnej oraz rewalidacji i terapii pedagogicznej.

PERSONEL  PRZEDSZKOLA

Dyrektor

 • mgr Violetta Pyrzanowska

Nauczyciele

 • mgr Małgorzata Duszkiewicz
 • mgr Marzenna Koselnik
 • mgr Beata Sadurska
 • mgr Grażyna Matyszczyk
 • mgr Alina Zielińska
 • mgr Wioletta Hejnosz
 • mgr Izabela Szczepańska
 • mgr Ewa Rajkowska
 • mgr Natalia Pszonka
 • mgr Maria Kaczanowska
 • mgr Malwina Szymula
 • mgr Elżbieta Sokolińska
 • mgr Iwona Dębska – religia

Pomoc pedagogiczno – psychologiczna

 • mgr Marzenna Koselnik – pedagog specjalny
 • mgr Alina Zielińska – terapeuta pedagogiczny
 • mgr Ewa Rajkowska – logopeda
 • mgr Urszula Barczyk – psycholog

Główna Księgowa

 • Agnieszka Woś-Niemczak

Intendent

 • Marzena Pietraszek

Pracownicy  kuchni

 • Agnieszka Wolf
 • Monika Marzewska
 • Małgorzata Rogóż

Pracownicy  administracji i obsługi

 • Agnieszka Matusik – pomoc nauczycielska
 • Justyna Wierzba – pomoc nauczycielska
 • Dorota Grzeszkiewicz – pomoc nauczycielska
 • Katarzyna Malinowska
 • Joanna Karłowicz
 • Katarzyna Pytel
 • Monika Sopata
 • Dorota Skóra
 • Małgorzata Wysocińska
 • Anna Niezgoda
 • Mirosław Woś
 • Łukasz Hałas
 • Łukasz Kurka